Hudební nakladatelství 
 
© MICHAL STERANKA
Hudební nakladatelství a produkce
CZ   683 57  Křižanovice u Bučovic
Tel.: +420 517 379 741
e-mail: steranka@quick.cz
 
 

Nakladatelství sídlí v Křižanovicích, 25 km jihovýchodně od Brna. Vydává tiskem skladby pro malý dechový orchestr v originálním aranžmá. Vydává především skladby od jihomoravských hudebních skladatelů, např. od Metoděje Prajky, Rudolfa Štrubla, Antonína Žváčka, Františka Maňase, Jana Kelnara, Josefa Indry, Blahoslava Smišovského, Františka Kotáska, Antonína Orsága, Dominika Strouhala, Jana Přehnala, Václava Horáka, od žijících autorů Miloslava Richarda Procházky, Václava Maňase ml., Zdeňka Kučery, Františka Kohoutka, Jaroslava Kohoutka, Jaroslava Janoty, Pavla Svobody, Miroslava Kolstrunka jun., Antonína Pavluše, Ivo Horkého, Tomáše Matuly, Petera Studeniče, Stanislava Esterky.

S texty Stanislava Pěnčíka, Zdeňka Baťky, Věry Urbánkové, Vladimíra Salčáka, Růženy Sypěnové, Václava Babuly, Josefa Dofka, Jany Měsíčkové, Lenky Králové, Ivany Škrhákové, Jany Hromkové, Marie Žákové, Antonína Perníčky, Marie Matulové, Barbory Strommerové, Josefa Vaškoviěe, Františka Baránka, Kateřiny Smukařové.

Váženým spolupracovníkem nakladatelství je hudební skladatel, aranžér a upravovatel Jiří Volf, dříve šéfdirigent vojenské posádkové hudby v Brně.

 
 
 
Vydání obsahuje tyto hlasy: 
  
Direzione CTromba B oblig.
Clarinetto EsTromba I Es (Hom I Es)
Clarinetto I BTromba II Es (Hom II Es)
Clarinetto II BTromba bassa B (Tenorhorn II B)
Flicorno I BTrombone C/B
Flicorno II BBass C/B
Flicorno tenore BBatteria
Eufonio C/BCanto
   
   
   
   
 
 
 
 
Stránka zhotovená v americkém notovém programu SCORE, verse 3.08                              
 
 
 
 
S Hartwinem MEIXNEREM z Německa. Ples muzikantů Hodonín.
 
 
 
 
S WALTREM SCHWÄGERLEM z Německa. Ples muzikantů Hodonín.
 
 
 
 
S hudebním skladatelem Františkem Maňasem. Kmochův Kolín. 15.6.1996.
 
 
 
 
Ve sklepě Jendy Bílka, kapelníka TÚFARANKY. 2003.
 
 
 

 DH 001  RAKVICKÁ-František Maňas, Antonín Doupovecpolka
 DH 002  MÁ TŘETÍ-Ladislav Svobodaorch. polka
 DH 003  PRO ROMANU-Jiří Raiskuporch. polka
 DH 004  V ČAS VÁNOČNÍ-František Maňas, Vladimír Salčákvalčík
 DH 005  OZVĚNA Z HOR-Josef Indraorch. polka
 DH 006  NA HODECH-František Maňasorch. polka
 DH 007  STAŘEČKŮM-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 008  ROZMARNÉ DĚVČÁTKO-Jan Kelnarorch. polka
 DH 009  POCHOUTKA-František Maňasorch. polka
 DH 010  ZPÍVÁ SLAVÍČEK-Ladislav Svoboda, Lenka Královápolka
 DH 011  SLAVÍK ŠEL SPÁT-M. R. Procházka, Stanislav Pěnčíkvalčík
 DH 012  DOJDI ZA MNÚ-M. R. Procházka, Antonín Doupovecpolka
 DH 013  ZNÁM JU DÁVNO-M. R. Procházka, Zdeněk Baťkavalčík
 DH 014  SVÍCOVÁ POLKA-František Maňas, Vladimír Salčákpolka
 DH 015  PRO JITKU-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 016  VESNIČANKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 017  DÁM TI ROZMARÝN-M. R. Procházka, Vladimír Salčákpolka
 DH 018  ZA NAŠÚ DĚDINÚ-Miroslav Kolstrunk jun., Zdeněk Baťkavalčík
 DH 019  NÁLADOVÁ-Áda Školkaorch. polka
 DH 020  POKOJ NÁM-František Maňas, Anna Žilkovákoleda
 DH 020  PROZPĚVUJTE ANDĚLOVÉ-František Maňas, text lidovýkoleda
 DH 021  MAMINČINA-Stanislav Mášik, Anita Těšovičovápolka
 DH 022  JAK SA MÁŠ-M. R. Procházkavalčík
 DH 023  PIVOŇKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 024  MAMKO VÁM-Antonín Pavluš, arr. M. R. Procházkapíseň
 DH 025  DOBRÉ JE VÍNEČKO-M. R. Procházka, Věra Urbánkovápolka
 DH 026  POCHVÁLEN BUĎ-úpr. M. R. Procházka, text lidovývalčík
 DH 027  MĚL SEM FRAJÁRKU-M. R. Procházka, Stanislav Pěnčíkpolka
 DH 028  V ZÁTIŠÍ-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 029  TONDOVI-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 030  FASCINATION-Fermo Dante Marchetti, arr. V. Maňas ml.waltz
 DH 031  U TÉJ BOŽÍ MUKY-M. R. Procházka, František Třetinavalčík
 DH 032  SOBŮLECKÁ STÁREČKA-Kamil Mezihorák, Anna Mrákovápolka
 DH 033  JIŘINCE-František Maňasorch. polka
 DH 034  ZACHÁZÁ SLUNÉČKO-úpr. Miroslav Kolstrunk jun., text lidovývalčík
 DH 035  BORŠOVSKÁ ŠENKÉRKA-M. R. Procházka, Jaroslav Kopečnýpolka
 DH 036  V PŮLNOČNÍ HODINĚ-František Maňas, text lidovýkoleda
 DH 036  VÁNOCE, VÁNOCE..-František Maňas, Stanislav Pěnčíkpíseň
 DH 037  PRO BETTY-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 038  FALEŠNÁ NOVINA-M. R. Procházka, Anna Žilkovápolka
 DH 039  VŠECI SA STARAJÚ-M. R. Procházka, Věra Urbánkovápolka
 DH 040  NÁVRAT Z FRANCIE-Václav Horáksousedská
 DH 041  ŠAKVICKÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 042  DÍK ZA VYCHOVÁNÍ-František Maňas, Růžena Sypěnovávalčík
 DH 043  UŽ NÁS KAMARÁDI …-M. R. Procházkapolka
 DH 044  PO PŮLNOCI-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 045  PODZIMNÍ POLKA-Rudolf Štrubl, arr. V. Maňas ml.orch. polka
 DH 046  LÚBÍ SA MNĚ LÚBÍ-Miroslav Kolstrunk jun., Zdeněk Baťkapolka
 DH 047  V SÍNI DOLINEČKA-úpr. M. R. Procházka, text lidovývalčík
 DH 048  ČERNÁ HODINKA-František Maňassousedská
 DH 049  USMĚVAVÁ-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 050  ŠEL BYCH K VÁM-M. R. Procházka, Zdeněk Baťkapolka
 DH 051  JEN TROCHU ŠTĚSTÍ-Václav Smola, Vladimír Salčákvalčík
 DH 052  VYPICHNUTÁ-Metoděj Prajkasousedská
 DH 053  PUSINKA-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 054  TAM POD HÁJÍČKEM-Blahoslav Smišovskýpolka
 DH 055  JEN SPINKEJ DÍTĚ-František Maňas, Růžena Sypěnovákoleda
 DH 055  VÁNOČNÍ ČAS-František Maňas, Stanislav Pěnčíkkoleda
 DH 056  NA STRÁŽI-Metoděj Prajkavalčík
 DH 057  BOŽKA-Karel Koleta, Vilda Sýkorapolka
 DH 058  DOJDI ŠOHAJKU-M. R. Procházka, Zdeněk Baťkapolka
 DH 059  KDE SE LÁSKA SKRÝVÁ-František Maňas, Václav Babulawaltz
 DH 060  V POHÁDCE-Metoděj Prajkaorch. valčík
 DH 061  PARÁDNICE-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 062  HÁDAJÚ-Blahoslav Smišovský, Václav Babulapíseň
 DH 063  ŠIROKÝ POTŮČEK-Jiří Vrána, Barbora Strommerovávalčík
 DH 064  OHO-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 065  FALEŠNÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 066  UPLAKANÁ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 067  POMNĚNKY-Pavel Svoboda, Václav Babulawaltz
 DH 068  VENKOVANKA-Metoděj Prajkasousedská
 DH 069  KÚTSKÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 070  KOMU SRDCE DÁM-Blahoslav Smišovský, Růžena Sypěnovápolka
 DH 071  S ANDĚLSKÝMI KŮRY-František Maňas, Stanislav Pěnčíkkoleda
 DH 071  TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA-František Maňas, Růžena Sypěnovákoleda
 DH 072  K NAROZENINÁM-Václav Maňas ml.waltz
 DH 073  KŘEPICKÁ-Dominik Strouhalorch. polka
 DH 074  MARGIT-Jaroslav Voříšek, Karel Kubeštango
 DH 075  ROZMARÝNY-Blahoslav Smišovský, Růžena Sypěnovápíseň
 DH 076  JENÍČKŮV SEN-Metoděj Prajkaorch. valčík
 DH 077  JIHOMORAVSKÁ-Jaroslav Janotaorch. polka
 DH 078  POJĎ SE MNOU-Václav Smolapolka
 DH 079  MILKY WAY-M. R. Procházkaslow
 DH 080  ZA SVÍTÁNÍ-František Kotásekorch. valčík
 DH 081  VĚNOVANÁ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 082  SAMOTÁŘ-Pavel Svoboda, Václav Babulapolka
 DH 083  SVÍTÁ NOVÝ DEN-Blahoslav Smišovský, M. Kolomazníkovávalčík
 DH 084  KRÁSNÝ SEN-Jaroslav Humpolík, arr. Václav Maňas ml.waltz
 DH 085  VEČERKA-František Juráčekorch. polka
 DH 086  ANI JEDNÚ-Jiří Vrána, Václav Babulapolka
 DH 087  POD PÁLAVOU-Rudolf Štrubl, Josef Šuralvalčík
 DH 088  PEPŘ A SŮL-Vladimír Pfefferorch. polka
 DH 089  SLAVÍKOVSKÁ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 090  NÉNI TAKÉJ FRAJÁRKY-František Maňas, Stanislav Pěnčíkpolka
 DH 091  DÍVÁM SA JÁ, DÍVÁM-Pavel Zemánek, Zdeněk Baťkavalčík
 DH 092  JARNÍ KVÍTKO-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 093  PASTORALE-František Maňaskoleda
 DH 093  KOLEDA-František Maňas, Stanislav Pěnčíkkoleda
 DH 094  NEČEKAJ-M. R. Procházka, Lenka Královápolka
 DH 095  ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ-úpr. M. R. Procházkakoleda
 DH 095  DĚTSKÁ KOLEDA-úpr. M. R. Procházkakoleda
 DH 096  ROZMARNÁ-František Kotásekorch. polka
 DH 097  JEDNOTKA-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 098  SOBĚKURSKÁ-Karel Valdauf, Ladislav Jacurapolka
 DH 099  KRÁSNÁ NOC-úpr. M. R. Procházkavalčík
 DH 100  PRO KAMARÁDY-Metoděj Prajkamazurka
 DH 101  DOVÁDIVÁ-Jan Linhartorch. polka
 DH 102  POD JEDNOU STŘECHOU-Karel Valdauf, Ladislav Jacurapolka
 DH 103  NEJHEZČÍ LÁSKY-Ivo Horký, Václav Babulavalčík
 DH 104  KATEŘINSKÁ SOUSEDSKÁ-Karel Drechsler, arr. Jiří Volfpolka
 DH 105  KMOTŘENKA-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 106  DNY VÁNOČNÍ-M. R. Procházka, Zdeněk Baťkaslow
 DH 107  SLYŠTE, SLYŠTE…-František Maňas, Stanislav Pěnčíkkoleda
 DH 107  JEŽÍŠKU, SPINKEJ-František Maňas, Hana Čihákovákoleda
 DH 108  PRO TENORY-Josef Hotovýorch. valčík
 DH 109  JEŽOVSKÁ-Vladimír Pfeffer, Jan Přehnalorch. polka
 DH 110  NECH SI TU RŮŽIČKU-Áda Školka, Vladimír Sýkorapolka
 DH 111  MOJE PRVNÍ LÁSKA-Tomáš Matula, Marie Matulovávalčík
 DH 112  CESTA Z HOR-František Kotásekorch. valčík
 DH 113  POSLEDNÍ ZHASNE-Antonín Bulkaorch. polka
 DH 114  KRÁSNÁ PANÍ-Franta Poupětango
 DH 115  NA HODECH-Antonín Pavlušpolka
 DH 116  NA VLNÁCH-Juventino Rosas, arr. Miroslav Císařorch. valčík
 DH 117  PRO ALENKU-František Maňasorch. polka
 DH 118  ŠÁTEČKU BÍLÝ-Jiří Volftango
 DH 119  MILOVANÁ HANÁ-lidová, text a úprava Vladimír Salčákvalčík
 DH 120  POLEHOUČKU-Miloslav R. Procházkasousedská
 DH 121  V KURNÍKU-František Juráčekorch. polka
 DH 122  KOLEDY-František Maňas, upr.směs koled
 DH 123  PŮLNOČNÍ ZVON-Miroslav Kolstrunk jun., text Václav Babulavánoční píseň
 DH 124  HELENKA-Antonín Žváček, Alena Jungerovápolka
 DH 125  ÚDERNICE-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 126  CHTĚLA BYCH MĚT GALÁNA-M.R. Procházka, Zdeněk Valnýpolka
 DH 127  ČERNÉ OČI-lidová, úpr. Josef Thumsvalčík
 DH 128  ŠIKULKA-František Maňasorch. polka
 DH 129  PRO MAJKU-František Rybaorch. polka
 DH 130  POSTŮJ KONÍČKU-Áda Školka, Vladimír Salčákpolka
 DH 131  KDE POTOK LUČINOU-Karel Koleta, arr. Miroslav Císařvalčík
 DH 132  BALADA PRO DIANU-Rudolf Beranslow
 DH 133  HANAČKA-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 134  KOUZELNÁ LÁSKA-Tomáš Matula, Marie Matulovápolka
 DH 135  PŘES PAVLOVSKÚ DOLINEČKŮ-Miroslav Kostrunk jun., Josef Dofekvalčík
 DH 136  Z RUKÁVU-Antonín Orság, arr.orch. polka
 DH 137  KROJOVANÁ-Jaroslav Kohoutekorch. polka
DH 138  MELODIE LÁSKY-Josef Čermák - Vysokomýtskýtango
DH 139  PO NAŠEM-Antonín Orságvalčík
 DH 140  ZÁLUDNÁ-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 141  DO SMIDAR-Josef Hotovýorch. polka
 DH 142  ADVENT-František Maňas 
 DH 143  MAJOVÝ ČAS-Jiří Volf, Vladimír Salčákvalčík
DH 144  EMA-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 145  PRO TENOR-Miloslav Khásorch. polka
DH 146  VOŇAVÁ-Václav Maňas ml., Stanislav Pěnčíkpolka
DH 147  NEJSMUTNĚJŠÍ LOUČENÍ -Willy Kuktango
DH 148  VĚRNÝM SNOUBENCŮM-Josef Poncarsousedská
 DH 149  SNĚŽENKA-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 150  POZDRAV MORAVĚ-Václav Popelákpolka
DH 151  PODZIMNÍ VALČÍK-Václav Maňas ml., Stanislav Pěnčíkvalčík
 DH 152  VOLÁ TRUBKY HLAS-Bohuslav Sedláček, Jan Šimon Fialaslow
DH 153  ES - AS-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 154  RADOSTNÁ NOVINA-upr. František Maňaskoleda
    MILÍ, DOBŘÍ PASTUŠKOVÉ-upr. František Maňaskoleda
 DH 155  V TEM MILOCKÉM KOSTELÍČKU-M. R. Procházka, Marie Žákovávalčík
DH 156  MORAVĚNKA-Karel Hulákorch. polka
 DH 157  NA DOVOLENÉ-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 158  NOČNÍ SLZY-Miroslav Kostrunk jun.slow
 DH 159  SLUNKO NÍZKO-lidový, úpr. M. R. Procházkavalčík
 DH 160  TŘICÍTKA-Václav Maňas ml.orch. polka
DH 161  EXY-Zdeněk Gurskýorch. polka
 DH 162  JEDNOU SE ZAMILOVAT-Josef Stelibský, Jarka Mottl, František Kudrnatango
DH 163  ZVONEČEK KLEKÁNÍ-Jiří Pohnán,Vladimír Salčákvalčík
 DH 164  KROMĚŘÍŽSKÁ-Rudolf Beranorch. polka
 DH 165  ŠARDICKÁ-Václav Horákorch. polka
 DH 166  ČAS BORŮVKOVÝCH KOLÁČŮ-Miloslav Ducháč, Vladimír Dvořákmedium slowly
DH 167  KLEBETA-Václav Maňas ml.,Barbora Strommerová valčík
 DH 168  BABULKA-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 169  DÁŠENKA-František Kotásekorch. polka
 DH 170  BÍLÉ KONVALINKY-František Soukuptango
 DH 171  DĚTIČKY JDĚTE UŽ SPÁT-František Blahníkvalčík
 DH 172  TICHÝ VEČER -Rudolf Štrubl orch. valčík
 DH 173  MAHULENKA-František Maňasorch. polka
 DH 174  KOLEDY-František Maňas, Růžena Sypěnovásměs koled
 DH 175  CHALOUPKY POD HORAMI-František Voborský, Josef Daleckývalčík
DH 176  HODONÍNSKÁ-Metoděj Prajkasousedská
 DH 177  TEREZCE-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 178  V TEJ STAREJ FOROTĚ-Josef Uher, Jaroslav Janotapolka
 DH 179  SANTA MARIA-lidová, upr. Rudolf Beranwaltz
 DH 180  JADRNÁ-Miroslav Kostrunk jun.orch. polka
 DH 181  ÚJEZDSKÁ-Václav Popelákorch. polka
 DH 182  TEČE VODIČKA (ZAŠLO SLUNÍČKO)-hudba a text František Blahník, úprava Josef Konečnýpolka
 DH 183  HOFFMANOVY POVÍDKY-Jacques Offenbach, úprava Jan Kelnarvalčík
 DH 184  POHODOVÁ-Jiří Volforch. polka
 DH 185  V DĚDINĚ-Jaroslav Kohoutekorch. polka
 DH 186  NIKDE NEJSOU ŽENY KRÁSNĚJŠÍ, NEŽ U NÁS DOMA-Jindra Loukota, Adam Adamtango
 DH 187  PÁR SLŮVEK-Ladislav Prudík, Antonín Perničkavalčík
 DH 188  MÁJOVÝ SEN-František Kotáseksousedská
DH 189  RŮŽOVÁ -František Maňasorch. polka
 DH 190  KOHO PTÁT SE MÁM-Blahoslav Smišovský, Růžena Sypěnovápíseň
 DH 191  ZATÚLANÁ LÁSKA-Miroslav Kolstrunk jun., Jaroslava Kameníkovávalčík
 DH 192  PAVLÍNA-Pavel Skočíkorch. polka
DH 193  PRO EMILA -Paľo Smolár orch. polka
 DH 194  MĚSÍČNÍ SVIT-Ivo Horkýslowly
 DH 195  DOKUD MÁŠ MAMINKU-H a T: Antonín Perničkavalčík
 DH 196  ŠŤASTNÝ NÁVRAT-Jan Čermák, arr. Miroslav Císařvalčík
DH 197  BOURBON-Miroslav Kolstrunk jun.orch. polka
 DH 198  DO DĚTSKÝCH SNŮ-Zdeněk Baťka, Miroslav Kolstrunk jun.vánoční píseň
 DH 199  NÁŠ PŘÍBĚH-Radomír Fridrich, Antonín Perničkaslowrock
 DH 200  MICHAELA-Pavel Svobodaorch. polka
 DH 201  CESTOU DO CIZINY-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 202  KAPELO, HRAJ VESELO-Václav Maňas ml., Barbora Strommerovápolka
 DH 203  KAM VRACÍM SE RÁD-Miroslav Kostrunk jun., Kateřina Šmukařovávalčík
 DH 204  NA DOBROU NOC-Miroslav Kostrunk jun.sousedská
 DH 205  KARAMBOL-Miroslav Kostrunk jun.orch. polka
 DH 206  SMUTNÁ MILENKA-Antonín Pelc, Josef Indra, Božena Fialová polka
 DH 207  LÍBEZNÝ SEN-Ivo Horký, Růžena Sypěnová valčík
 DH 208  DARINKA-Miroslav Kostrunk jun.orch. polka
 DH 209  TÁTOVI-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 210  PRO MILÚ-Miroslav Kostrunk jun., Marie Žákovápolka
 DH 211  O NAŠEJ LÁSCE-Miroslav Kostrunk jun., František Baránekvalčík
 DH 212  FIALINKA-Autor neznámý, arr. Antonín Bulkaorch. polka
 DH 213  MISTROVSKÁ-Pavol Smolárorch. polka
 DH 214  JEDÚ ŠOHAJÉ-hudba a text Stanislav Esterkapolka
 DH 215  ZAVOŇALA FIALENKA-Miroslav Kolstrunk jun., Lenka Královávalčík
 DH 216  KUBÍKOVA-František Kohoutekorch. polka
 DH 217  JEN TAK-Ivo Horkýorch. polka
 DH 218  ODBILA JEDNA-hudba a text František Třetina, úprava Zdeněk Kučerapíseň a valčík
 DH 219  PÍSEŇ SV. VALENTÍNA (LOVE SONG)-Miroslav Kostrunk jun.slowly
 DH 220  FRANZ-Ivo Horkýorch. polka
 DH 221  KYJOVSKÁ-Antonín Orságorch. polka
 DH 222  ESTRÁDA-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 223  MORAVSKÉ SNY-Miroslav Kostrunk jun.sousedská
 DH 224  ROMANA-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 225  NAROZENINOVÁ-Miroslav Kostrunk jun.orch. polka
 DH 226  DAROVANÁ (GESCHENK)-Antonín Orságorch. polka
 DH 227  ZŮSTAŇ SE MNOU LÁSKO-Miroslav Kostrunk jun.valčík
 DH 228  BLATNICKÁ (HODOVÁ)-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 229  SEDMIKRÁSKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 230  U HABÁNSKÝCH SKLEPŮ-Miroslav Kostrunk jun., Josef Vaškovičpolka
 DH 231  KAMARÁDŮM (FÜR ALLE FREUNDE)-Antonín Orságorch. polka
 DH 232  PANENSKÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 233  MÁ POSLEDNÍ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 234  VODA A ČAS TO VZAL-Thomas Ross, Blahoslav Smišovský; text Thomas Rossvalčík
 DH 235  TICHÉ STRÁNĚ-Rudolf Štrublorch. valčík
 DH 236  LENIVÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 237  RÁNIČKO-Metoděj Prajkapolka
 DH 238  ROMANTICKÝ-Miroslav Kostrunk jun.orch. valčík
 DH 239  RODNÝ KRAJ-Barbora Strommerová, arr. Václav Maňas ml.tango
 DH 240  U BUKU-Ivo Horkýpolka
 DH 241  LANŽHOČANKA-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 242  NA DVORKU-Jiří Pohnánorch. polka
 DH 243  BIJÚ ZVONY KOSTELNÍ-hudba a text Stanislav Esterkavalčík
 DH 244  BŘECLAVANKA-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 245  SOUTĚŽNÍ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 246  PŘI MĚSÍČKU-Metoděj Prajka, František Kršavalčík
 DH 247  STARÝM MLÁDENCŮM-Rudolf Štrublorch. valčík
 DH 248  LANŽHOTSKÝM KRAJEM-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 249  PRO SOŇU-Ladislav Svobodaorch. polka
 DH 250  POSTŘEKOVSKÁ POLKA-Josef Thumsorch. polka
 DH 251  JARNÍ VÁNEK-Rudolf Štrublorch. valčík
 DH 252  VÝBORNÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 253  ZE STATENIC-Jiří Volforch. polka
 DH 254  ROZMYSLI SI MILÁ-František Kohoutek, Antonín Perničkapolka
 DH 255  ZA DEDINÚ-hudba a text Peter Studeničvalčík
 DH 256  HUTNICKÁ-Čeněk Lukáš, Slávek Ostrezípolka
 DH 257  ZA 5 DVANÁCT-Peter Studeničorch. polka
 DH 258  POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 258  KDYBYCH JÁ MĚL-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 259  BÍLÉ KVĚTY-Rudolf Štrublorch. valčík
 DH 260  SMUTNÉ ČASY-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 261  VYLETĚL SOKOLÍK-lidová, úprava Zdeněk Kučeravalčík
 DH 262  TICHÁ NOC-Metoděj Prajkaorch. valčík
 DH 263  TÁ JE MÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 264  PRO NAĎU-Ivo Horkýorch. polka
 DH 265  SÚSEDOVA CÉREČKA-Václav Maňas ml., Věra Urbánkovápolka
 DH 266  VESNIČANKA-Josef Pančíkorch. polka
 DH 267  BRODSKÁ-Ferdinand Dujsíkorch. polka
 DH 268  HANCE-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 269  HODOVNÍ-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 270  PRO MAŤKA-Peter Studeničorch. polka
 DH 271  ZVĚDAVÝ ŠOHAJEK-Antonín Orság, Antonín Galuškapolka
 DH 272  ZA STOVKU-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 273  MAJCE-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 274  U NÁS NA SLOVÁCKU-Antonín Orságorch. polka
 DH 275  ŠLY PANENKY (ZDENIČKA)-Metoděj Prajka, František Kršapolka
 DH 276  NA STRÁNI-Václav Horákorch. polka
 DH 277  VYBRANÁ-Metoděj Prajkasousedská
 DH 278  ZA LESEM-Jaroslav Humpolík, arr. František Maňasorch. polka
 DH 279  KAČKA-Jiří Volforch. polka
 DH 280  POZDRAVY Z MARCHFELDU (MARCHFELDGRÜSSE)-Andreas Schreinerorch. polka
 DH 281  DĚVČÁTKO-Ada Neumannpolka
 DH 282  TESAŘSKÁ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 283  NÁRUČ LÁSKY-M. R. Procházka, Jana Měsíčkovávalčík
 DH 284  BEZ DOMOVA-Sláva Mach, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 285  VÁNOČNÍ MELODIE-Jaromír Vomáčka, sólo pro trubkuslowly
 DH 286  MAŘENKA-František Kotásekorch. polka
 DH 287  POD DOŠKOVÝMI STŘECHAMI-Jan Kelnarsousedská
 DH 288  ROZMARÝNEK-M. R. Procházka, Josef Vaškovičpolka
 DH 289  VĚRNÁ MILENKA-Autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 290  JEŠTĚ JEDNOU-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 291  VELKÁ LÁSKA-M. R. Procházka, Ivana Škrhákovávalčík
 DH 292  LOJZA-Autor neznámý, arr. Antonín Pavlušorch. polka
 DH 293  NA PĚKNOU HODINKU-Jan Kelnarsousedská
 DH 294  KAMARÁDI-Jiří Pohnán, sólo křídl. + tenororch. polka
 DH 295  RÁNA NEDOČKÁM-M. R. Procházka, Lenka Královápolka
 DH 296  BYSTROČICKÁ-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 297  K VÝROČÍ-Antonín Orságorch. polka
 DH 298  MARNÁ NADĚJE-Metoděj Prajkasousedská
 DH 299  PŘÍSAHÁM-Jaroslav Šimek, Věra Ambrožovátango
 DH 300  GLADIOLY-Jaromír Vomáčka, sólo pro dvě trubkyfoxtrot
 DH 301  LUCERNA-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 302  MILOVANÁ-Metoděj Prajkasousedská
 DH 303  MANDARINSKÁ-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 304  HOUPAVÁ-Jaroslav Kohoutek, Petr Ingrpolka
 DH 305  DESÁTÁ-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 306  CESTIČKA K LESU-Rudolf Štrublsousedská
 DH 307  OKTÁVKA-František Juráčekorch. polka
 DH 308  DVA KAMARÁDI-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 309  MAMINCE-Antonín Žváčeksousedská
 DH 310  KONTIGENTNÍ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 311  ČERCHOVANKA-Josef Thumsorch. polka
 DH 312  JEDINÁ-Vladimír Ondrůšekorch. polka
 DH 313  PRO MÍR-Rudolf Štrublsousedská
 DH 314  OSMDESÁTKA-Antonín Orságorch. polka
 DH 315  NA STRÁŽI-autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
 DH 316  VEČERNICE-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 317  ČAROVNÁ STUDÁNKA-M. R. Procházka, Jana Hromkovávalčík
 DH 318  MIRKOVI-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 319  NIKDO NEVĚŘÍ-M. R. Procházka, Jana Měsíčkovápolka
 DH 320  KDO VÍCE-Josef Fišeraorch. polka
 DH 321  ČEKÁM AŽ SA ROZEDNÍ-hudba a text Zdeněk Baťka, úpr. Zdeněk Kučeravalčík
 DH 322  KAMARÁDKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 323  VĚRNÉ MILOVÁNÍ-Augustin Schránil, úpr.Radoslav Muselíkorch. valčík
 DH 324  CIHLÁŘSKÁ POLKA-Josef Thumsorch. polka
 DH 325  AŽ POTKÁŠ LÁSKU PRAVÚ-hudba a text Zdeněk Baťka, úpr. Zdeněk Kučeravalčík
 DH 326  POPELKA-Václav Maňas ml.orch. polka
 DH 327  PRVNÍ STOVKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 328  PAMPELIŠKA-Josef Thumsorch. polka
 DH 329  NÁDHERNÉ OKOUZLENÍ-Václav Maňas ml., Věra Gremlicovávalčík
 DH 330  JEDINÁ-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 331  ZNÁM JÁ JEDNO DÍVČA-hudba a text Zdeněk Baťka, úpr. Zdeněk Kučeravalčík
 DH 332  PRO RICHARDA-Pavel Svobodaorch. polka
 DH 333  PŘIŠLO JSI K NÁM JEZULÁTKO-úprava František Kohouteklidová koleda
 DH 333  NA VOBLOZE HVĚZDIČKA VYCHÁZÍ-úprava František Kohouteklidová koleda
 DH 334  JITŘENKA-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 335  NA NEBI VYCHÁZÍ HVĚZDIČKA-úprava František Kohouteklidová koleda
 DH 335  SLÁVA PÁNU BOHU-úprava František Kohouteklidová koleda
 DH 336  V MÁJI-autor neznámý, arr. Václav Kautskýorch. polka
 DH 337  SLIB MILENKY-Josef Indraorch. polka
 DH 338  SPYTIHNĚVSKÁ-Zdeněk Maňásekorch. polka
 DH 339  MILÝ MŮJ-M. R. Procházka, Ivana Škrhákovávalčík
 DH 340  VENKOVANKA-Jan Přehnalorch. polka
 DH 341  SVÉHLAVÁ-Josef Indra, Jiří Apltpolka
 DH 342  JEDINÁ-Metoděj Prajkasousedská
 DH 343  ŠTĚSTÍ KVĚT-Tomáš Matula, Marie Matulovávalčík
 DH 344  NA PROCHÁZCE-M. R. Procházkaorch. polka
 DH 345  KOLEDNÍCI JDOU-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 345  SVATÝ JOSEF-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 346  ZAHRAJ NÁM KAPELO-Zdeněk Maňásekorch. polka
 DH 347  VÍM JÁ HÁJEČEK-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 347  SPINKEJ, SPINKEJ DĚŤÁTKO-úprava František Kohoutekkoleda
 DH 348  PARTYZÁNKA-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 349  VÁNOČNÍ VALČÍK-František Kohoutek, Richard Plachývalčík
 DH 350  SILVESTROVSKÁ-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 351  AŽ SLUNÉČKO ZAJDE-Václav Maňas ml., Věra Urbánkovápolka
 DH 352  PRO VŠECHNY-Rudolf Štrublorch. polka
 DH 353  AŽ TY SE NAVRÁTÍŠ-Jan Kelnarsousedská
 DH 354  DOŽÍNKOVÁ-Dominik Strouhalorch. polka
 DH 355  JASNĚNKA Blahoslav Smišovskýorch. polka
 DH 356  GRÉGROVA-Jan Kelnarorch. polka
 DH 357  VEČERNÍ ZVONY-autor neznámý, arr. Antonín Doupovecorch. polka
 DH 358  PRO MICHALA-Jaroslav Janotaorch. polka
 DH 359  PRO ANIČKU-hudba a text M. R. Procházkaveselá polka
 DH 360  SVÉHLAVIČKA-Antonín Žváčekorch. polka
 DH 361  BOŽENKA-Jan Kelnarorch. polka
 DH 362  MARTA-autor neznámý, arr. Jiří Volforch. polka
NovéDH 363  PATRICK-Zdeněk Kučeraorch. polka
 DH 364  ZASNĚNÁ-Antonín Žváčekorch. polka
NovéDH 365  SIBIŘSKÁ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 366  NA PŘÁNÍ-Václav Maňas ml.orch. polka
NovéDH 367  MOTORISTŮ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 368  BŘEZNOVÁ-Antonín Žváček, arr. Jiří Volforch. polka
NovéDH 369  TEXTILÁKŮ-Metoděj Prajkaorch. polka
 DH 370  ANIČKA-Rudolf Štrublorch. polka

 
 
Koncertní skladby:

 K 002  INTRÁDA-Karel Bělohoubekkoncertní skladba
 K 003  RUBIKOVA KOSTKA-Rudolf Berandisco polka
 K 004  A JEDEM …-Jiří Volfkvapík
 K 005  MIKULOVSKÉ STRÁNĚ-Jiří Volf 
 K 006  KLARINETOVÍ KAMARÁDI-Miroslav Kostrunk jun., koncertní polka pro Es a B klarinetpolka
 K 007  NA KOLONÁDĚ-Jiří Pohnánorch. valčík

 
 
Sólové skladby:

  S 001  USMĚVAVÉ KLARINETY-František Maňaspolka
         sólo pro dva klarinety  
  S 002  EXPRES-Jiří Volfkvapík
         sólo pro tři trubky  
  S 003  ŽABIČKA-arr. Karel Bělohoubekorch. polka
         sólo pro dvě trubky a dva trombóny  
  S 004  SEDMIHLÁSKA-Autor neznámý, arr. Miroslav Císařorch. polka
          sólo pro trubku  
  S 005  DUDÁCKÁ-Nr 1.-2.-3. - autor neznámý, Nr 4. - Jaroslav Novák, arr. Jaroslav Novákpolka
         sólo pro dva klarinety  
  S 006  ZPĚV SKŘIVANA-Autor neznámý, arr. Miroslav Císař, sólo pro Es klarinetorch. polka
  S 007  RYCHLÁ POLKA-Zdeněk Bláha, sólo pro dva klarinetypolka
  S 008  REBEL-Jiří Volf, sólo pro klarinetpolka
  NovéS 009  NĚCO NA ZOUBEK-M. R. Procházka, solo pro tenorpolka

 
 
Smuteční pochody, chorály a písně:
Trauermarsche, Chorale und Lieder

  26 vybraných pochodů
  84 chorálů, písní a mariánských písní
  česká a slovenská státní hymna

 
 
Pochody, polky a valčíky:
Märsche, Polkas und Walzer

  32 pochodů
  40 polek
  10 valčíků
  česká a slovenská státní hymna